Dotazy a rezervace 602 893 425

PĚŠÍ TURISTIKA

  • ROZHLEDNA NA VRCHU VESELÝ U MOKRSKA
  • ROZHLEDNA DRAHOUŠEK U OSEČAN
  • ROZHLEDNA DRTINOVA NA VRCHU BESEDNÁ
  • NAUČNÁ STEZKA PROF. DRTINY
  • VYMYŠLENSKÁ PĚŠINA
  • VĚTRNÝ MLÝN U PŘÍČOV
  • KAPLE V ČELINĚ
  • OPPIDUM HRAZANY OSTROMEČ
  • TVRZ JAKUBA KRČÍNA V KŘEPENICÍCH
  • DŮLNÍ ŠACHTA JOSEF U SMILOVIC
ROZHLEDNA NA VRCHU VESELÝ U MOKRSKA

Pěší túra asi 4 km od Cholína po žluté turistické značce, postavená roku 1999, výška rozhledny 42 m, kovová konstrukce, nadm. výška 489 m n. m.

ROZHLEDNA DRAHOUŠEK U OSEČAN

Postavená roku 2004, výška 48 m, betonová konstrukce s točitým schodištěm a vyhlídkovým ochozem, nadm. výška 501 m n.m.

ROZHLEDNA DRTINOVA NA VRCHU BESEDNÁ

Postavená roku 2015, nadm. výška 496 m n.m., obnova díky OÚ Chotilsko se starostou p. Jiřím Šťástkou na památku významného rodáka prof. Františka Drtiny z nedalekého Hněvšína, výška 22 metrů a má tvar husitské hlásky.

NAUČNÁ STEZKA PROF. DRTINY

7 km, od roku 2002, značená zelenobílou značkou, trasa se skládá z několika zastávek a začíná od rozcestí naučné stezky Vymyšlenská pěšina, kde se nachází tabule věnovaná řádu Křížovníků s červenou hvězdou, dále směrem na Hněvšín až k rodnému domu prof. F. Drtiny, kde je obnovená pamětní deska, pokračuje se na vrchol Besedné , je tu tabule věnovaná původní Drtinově rozhledně z roku 1926. Ta však byla v šedesátých letech zbouraná. Dále se pokračuje k rekreačnímu letovisku Živhošť ke kostelu sv. Fabiána a Šebestiána, pak cesta končí u Živhošťského mostu www.naucne-stezky.eu.

VYMYŠLENSKÁ PĚŠINA

Naučná stezka z roku 1999, je to oblast dubového porostu s teplomilnou květenou mezi Smilovicemi a Živhoští na jižních svazích Slapské přehrady, prostor byl už od 13. století v majetku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, území má rozlohu 67 ha a je od roku 1989 vyhlášeno přírodní rezervací. Začíná v Kobylníkách a končí v Mokrsku, délka 4 km, 10 zastávek.

VĚTRNÝ MLÝN U PŘÍČOV

Jeden z nejkrásnějších, nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen v Čechách, ale i v Evropě. Dnes je torzo původní unikátní stavby na návrší nad obcí v místě, kde se říkávalo Na Chumkách. Blízko je rybník Musík. Při zemi je síla zdiva 1,2 m, vnější průměr je úctyhodných 13,5m. Přesnou podobu původního mlýna a ani stavitele neznáme. Ruiny větrného mlýna jsou volně přístupné.

KAPLE V ČELINĚ

Stojí v zámeckém parku, autorství je přisuzováno Janu Blažeji Santinimu-Aichlovi, jednomu z nejznámějších barokních architektů. Kaple je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, byla vysvěcená r. 1735. Barokní zámek Machtů z Lowenmachtu z konce 18. stol. byl po požáru přestavěn klasicistně. Od roku 1893 je v majetku rodiny Adámků, po restitucích slouží k bydlení a jako sídlo rodinného statku, dnes se jmenuje Statek Adámek.

OPPIDUM HRAZANY OSTROMEČ

Opevněné keltské sídliště z doby laténské, jsou zde nepatrné zbytky gotického hradu na ostrohu nad soutokem Mastníka a Vltavy nedaleko Sedlčan, na nedaleké vyhlídce je kamenný kříž opata Zavorala.

TVRZ JAKUBA KRČÍNA V KŘEPENICÍCH

Je to mohutná renezanční vodní tvrz, kterou nechal postavit Jakub Krčín, když v roce 1580 koupil obec. Přístup do tvrze je zprostředkován dlouhým mostem, který byl dříve zakončen padacím mostem. Most vedl přes rybník Návesník. Dochovaly se zbytky renezančních nástěnných maleb s mytologickými náměty. V současné době probíhá rekonstrukce stavby.

DŮLNÍ ŠACHTA JOSEF U SMILOVIC

Dnes je to podzemní výukové středisko , je situované v bývalé průzkumové štole Josef, jejíž ražba souvisela s geologickým průzkumem zlatonosných ložisek. Díky podpoře Ministerstva životního prostředí ČR, obce Chotilsko a spol. Metrostav a.s. se Stavební fakultě ČVUT podařilo vyřešit a splnit všechny podmínky nutné pro zprovoznění střediska. Otevřeno je od roku 2007. Celková délka chodeb je 7 853 m. Termín prohlídky pro skupiny je nutné vždy předem a včas domluvit. Všechny okruhy zahrnují informace o historii a současnosti zlatonosné oblasti Psí hory. Okruh Čelina je dlouhý 800 metrů. Okruh Mokrsko je dlouhý 4,5 km a část absolvujete mikrobusem. Okruh Podzemní kaverna nabízí výstup po schodišti až na galerii, kde si v akusticky jedinečném prostoru poslechnete ukázku hudby a prohlédnete nasvětlené zlatonosné křemenné žíly, větrací štolou pokračujete na úbočí Koňského vrchu a lesní pěšinou zpět do areálu štoly. Tento třetí okruh je úžasný a nabídne Vám úchvatný zážitek, není ale vhodný pro fyzicky oslabené osoby, např. silné kardiaky nebo pohybově handicapované. Objednávejte emailem uef-josef@fsv.cvut.cz, telefonem lze v pracovních dnech 224 35 5500. Web: ceg.fsv.cvut.cz.